ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕВІРКИ

ПРИЧИНИ, ЧОМУ МИ ВВАЖАЄМО ПСИХОЛОГІЧНУ ДІАГНОСТИКУ УНІКАЛЬНИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ОЦІНКИ


Універсальність - можливість підбору валідних методик тестування або розробки структурованого інтерв'ю під будь-яке завдання або предмет дослідження

 

Об'єктивність - обмеження впливу людського фактора в процедурі тестування внаслідок стандартизації основних методів, методик і, власне, процедури психологічної діагностики особистості

Індивідуальний підхід до випробуваного - можливість підбору методології та організації процесу тестування відповідно до індивідуальних особливостей клієнта

Достовірність - використання професійного інструментарію і відстеження показників за т.зв. «шкалою брехні», що виключає можливість пред'явлення соціально бажаних відповідей та протидії випробуваного в процесі тестування.

 

Делікатність процедури - процедура психологічного тестування менш стресогенна для випробуваного

Психодіагностика проводиться з викорис- танням міжнародно визнаних і авторських методик зі статистичною достовірністю результатів 80% і вище.

 

 

ЕКСПЕРТНОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННЮ МОЖУТЬ БУТИ ПІДДАНІ:


особи, які потребують очного обстеження (дослідження непатологічних явищ психіки і виявлення впливу особливостей психічного стану особистості на поведінку особи у відповідний момент, визначення стану афекту);

 

особи, щодо яких обстеження проводиться заочно (психологічний аналіз особистості зацікавлених учасників процесу);

речові докази: тексти (рукописні, друковані), відео- і аудіозаписи, предмети (специфіка об'єкта психологічної оцінки обумовлена недоступністю психіки безпосередньому пізнанню, проте дослідження психічної діяльності можливо через аналіз дій і вчинків, які є відображенням цієї діяльності);

документи (матеріали кримінальної справи, трудові книжки, послужні списки, авторські твори, листи, щоденникові записи, довідки, медична документація та ін.).

 

 

В РАМКАХ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ОЦІНКИ ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОСТАВИТИ НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ, НАПРИКЛАД, ТАКІ ЗАПИТАННЯ:


Чи є у тестованого індивідуально-психологічні особливості (інтелектуальні, характерологічні, емоційно-вольові, мотиваційні та ін.), які могли істотно вплинути на його поведінку в досліджуваній ситуації?

 

Чи є у випробуваного ознаки підвищеної сугестивності? Чи властива йому підвищена схильність до фантазування? Чи з'являються ознаки психічного впливу на випробуваного?

Які психологічні фактори свідчать на користь достовірності показань тестованого, а які - проти?

Чи є у випробуваного, а якщо є, то які, індивідуально-психологічні особливості, які могли б суттєво вплинути на інтенсивність і глибину суб'єктивного переживання ним значущої ситуації?

 

Чи порушена ієрархія основних життєвих цінностей випробуваного? Чи є ознаки несприятливих змін в особистості випробуваного, а якщо є, то в чому вони виражаються?

Чи не знаходиться випробуваний в даний момент в психічному стані (стрес, фрустрація, розгубленість), який може істотно вплинути на його здатність розуміти значення своїх дій та керувати ними? Та ін.

 

 

РАЗОМ З ВАМИ В ПОТРІБНУ МИНУТУ!

У Вас є питання? ТЕЛЕФОНУЙТЕ ПРЯМО ЗАРАЗ:
+38 (063) 165 9000
Ми працюємо 24/7